मृत्युपत्रं ५: कौटुंबिक कलह…

फोटोग्राफी करायला नयना जेव्हा परत आली तेव्हा तिने तो जळका flat सोडायचे ठरवले. फोटोग्राफी म्हणजे जरा महाग प्रकरण, त्यात पैसे जास्त लागणार. घरच्यांपासून लपवून करायचं तर पैश्यांचं नीट planning करावं लागेल. मग ती आपल्या दुसऱ्या काही मैत्रिणींसोबत रूम share करून राहू लागली. तिच्या तिथल्या घर मालकीण भयंकर होत्या. त्या इतक्या कंजूष होत्या कि दुसऱ्या व्यक्तीने स्वत:साठी केलेला खर्च पण त्यांना बघावयाचा नाही. ॠुतू कुठलाही असू देत, त्या अंघोळीला फक्त एक बादलीच पाणी द्यायच्या, कपडे धुवायला extra बादली हवी असेल तर द्यायच्या नाहीत, कधी ऐनवेळी gas संपला आणि त्यांना दुध तापवायला दिलं कि त्यावरची साय काढून घ्यायच्या, स्वत: छान छान पदार्थ करायच्या पण कधीच पोरींना जेवायला नाही बोलावलं, ह्याउलट पोरींनी काही केलं तर चवीला बघू गं म्हणत अर्धा पदार्थ त्याच संपवायच्या, सारखं हे नका करू आणि ते नका करू अशा हजार सूचना करायच्या. मग नयनाने पण त्यांना त्रास द्यायची शक्कल लढवली. त्या दुपारी झोपलेल्या असल्या कि तेव्हाच सगळी खोली साफ करायला घ्यायची. त्या धूळ आणि आवाजामुळे बाई काही झोपू शकायच्या नाहीत. नयनाने एकदा बाईच्या पोरीला आणि तिच्या एका खास मित्राला गाडीवरून जाताना पाहिलं. त्यांच्यातला गाडीवरचा चिपकू romance लगेच आपल्या camera मध्ये capture केला. ते फोटो बाईला निनावी courier केले. मग काय जो free मध्ये daily soap बघायला मिळाला नयनाला विचारूच नका…एकता कपूरचे पण सगळे रेकॉर्ड तिने त्यादिवशी मोडीत काढले.

तेच फोटो आज परत बघताना नयनाला अजून हसू आलं. तिच्या बाबांना तिने असं laptop समोर बसून हसलेलं अजिब्बात आवडायचं नाही आणि आता तर त्यांना तिचं काहीच आवडत नव्हतं. नयनाने ते चिडू नयेत म्हणून लगेच त्यांना ती का हसतीये ते सांगितलं. हे ऐकवल्यावर तर ते अजून भडकले. एखाद्या घरात भांडणं लावण्यासाठी म्हणून फोटोग्राफी शिकली काय असं म्हणून अजून ओरडले. नयनाला आता सुचेना काय करावं तेवढ्यात तिला बोकील मॅडम आठवल्या.

नयनाच्या फोटोग्राफी क्लास मधल्या तिच्या बोकील मॅडम ह्या नयनाच्या आयुष्यातील एकमेव शिक्षक होत्या ज्यांनी तिची कौतुकं केली. त्यांनीच तिला बरीचशी कामं पण मिळवून दिली होती. बाबांना मनावण्यासाठी नयनाने बोकील मॅडमना फोन केला. बोकील मॅडम लगेच तिची मदत करण्यासाठी तयार झाल्या. नयना, त्यांची आवडती विद्यार्थिनी हॉस्पिटल मध्ये आहे म्हटल्यावर त्या धावत तिला भेटायला आल्या. पण त्या आल्यावर नयनाला आधार मिळण्य ऐवजी shock बसला. बोकील मॅडम अगदी रोड दिसत होत्या, त्यांचं तेज गेलं होतं आणि त्यांच्याकडे बघून वाटत होतं कि त्या solid डिप्रेशनमध्ये गेल्या आहेत. बोकील मॅडमने आल्याआल्या बाबांची समजूत घातली, त्यांना पटलं आणि ते नयनाशी नीट बोलायला पण लागले पण नयनाच्या मनात मॅडमनी तिच्याशी share केलेल्या तक्रारीच घुमत होत्या.

त्याचं झालं असं कि नयनाने पाठवलेले फोटो बघून बाईने खूप गोंधळ घातला. तेव्हा नयना आपला कोर्स संपवून एका assignmentच्या निमित्ताने दिल्लीला गेली होती. मधल्या काळात बाईची मुलगी घर सोडून त्या मुलासोबत पळून गेली आणि तिने त्याच्याशी लग्न केलं. तो मुलगा दुसरा तिसरा कुणी नसून बोकील मॅडमचाच एकुलता एक मुलगा होता. बाईची मुलगी प्रचंड आळशी आणि स्वार्थी. तिला लग्नानंतर वेगळ राहायचं होतं म्हणून रोज भांडणं उकरून काढायची. मॅडमचा मुलगा पण तिच्या बाजूने बोलायचा. जुन्या मराठी पिक्चरमध्ये असायचं त्याच्या उलटं सुरु होतं, इथे सून सासूचा मानसिक छळ करत होती. शेवटी एकदाचं बोकील मॅडमनी वैतागून त्यांना वेगळ रहायची परवानगी दिली. पण एवढ्या वरूनच तिचं भागलं नव्हतं. तिला बोकील मॅडमच्याच घरात राहायचं होतं. मग काय बोकील मॅडमनी मुलाच्या सुखाकरता आपला इतक्या वर्षांचा संसार गुंडाळला आणि दुसरीकडे रहायला गेल्या. ही अलका कुबल स्टाईल sacrifice story ऐकून नयनाला खूपच वाईट वाटलं.

जेव्हा तिने बाईला ते फोटो पाठवले होते तेव्हा कितीतरी काळ तिने अविश्वासात घालवला कारण त्यावेळेस तिची ती खोडी इतर खोड्यांसारखी boom-rang बनून परत अंगाशी आली नव्हती. पण तिला काय माहित कि नंतर हे एवढं मोठ्ठं रामायण होणार आहे ते.

आता आई बाबांनी तिला आणि तिच्या फोटोग्राफीला accept केलं होतं पण तिचं मन काही स्थिर राही ना. आता तिने तेच केलं जे ती इतके दिवस करत आली होती. बोकील मॅडमना पत्र लिहिलं. त्यांना सगळं सांगितलं आणि म्हणाली कि दुसऱ्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ करायची किंमत तिला कळली आहे.  बोकील मॅडमना पत्र वाचून आधी राग आला आणि नंतर त्यांनी काहीतरी करायचं ठरवलं. त्या लगेच आपल्या जुन्या घरी शिफ्ट झाल्या आणि “हे घर आणि हा संसार हे माझं वैयक्तिक आयुष्य आहे आणि त्यावर कब्जा किंवा ढवळाढवळ करण्याचा हक्क कुणालाच नाही, अगदी माझ्या मुलगा आणि सूनेला पण नाही,” असे ऐकवून मोकळ्या झाल्या. सासू बाईंचं नवं रूप बघून सूनपण बावचळली आणि ताळ्यावर आली. इथे बोकील मॅडमने त्यांच्या घराचा ताबा घेतला आणि तिथे ऑपरेशन थिएटरने नयनाचा.

क्रमश:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s