मृगजळ १५: Optimistic कि Pessimistic?

दोन दिवसांसाठी आलेली मंडळी माझ्यामुळे एका दिवसात परत गेली. श्रावणी पण टोमणे मारायचा chance सोडत नाही. आई बाबा पण जेवढ्यास तेवढं बोलत होते. जसं कि मी कुठली खानदान कि परंपरा मोडून आलेय आणि समाजात ह्यांचं नाक कापलं गेलंय.

कसं बसं convince केलं ह्या लोकांना कि कुणाला सांगू नका मला काढून टाकलंय म्हणून…श्रावणीला तर blackmail करावं लागलं.

आता आज पासून अश्विनीने दिलेल्या contacts ना contact करून job hunting सुरु करायचं. नाहीतर माझं काही खरं नाही.


माझ्यासोबत ह्या लोकांनी प्रदीपला पण काढून टाकलं? किती दुष्ट आहेत हे. अरे ह्यात त्याची काय चूक कि तो gay आहे. Join करताना कुठल्याही form वर लिहिलेलं नसतं कि तुम्ही gay असाल तर टिक करा…

ह्याला आपले gay म्हणून हक्क पण माहित नाहीत… I mean मान्य आहे भारतात अजून कायद्याने मान्यता नाही अशा संबंधांना पण तुम्ही नोकरीवरून नाही काढू शकत.

नशीब मी वाचते म्हणून मला माहित आहे…दोस्ती NGOचा contact दिला मदतीसाठी तर interview सोडून मला thank you पण न म्हणता पठ्ठ्या सरळ बाहेर पळाला…


Mutual misunderstanding

Non co-operative environment

Not as I expected

False job profile

शेवटचा जॉब का सोडला असं विचारतील तेव्हा ह्या options मधलं नक्की काय उत्तर देऊ हेच समजत नाहीये.

खूप कटकटीचं असतं हे interview देणं. बळेबळे हसा. आपल्या बद्दल वाढवून चढवून सांगा. चांगले कपडे घालून जा. Resumeच्या १० copies सोबत घ्या. चहा-कॉफी-पाणी-सरबत.

सकाळ पासून ५ ठिकाणी जाऊन आलेय.

आणि ह्या interviewच्या ठिकाणी washroom पण नाही वापरू शकत. किती embarrassing आहे असं इथे washroomला जाणं. आपल्याकडे जॉब मागायला आलेली मुलगी washroomचा पत्ता विचारते. किती वाईट impression पडेल माझं.

आणि ह्या लोकांनी पाणी ऑफर केलं कि बळेबळे प्यावं लागतं. ते हि पूर्ण. नाहीतर अर्धा ग्लास तसाच ठेवला तर त्यांना प्रश्न पडण्याची शक्यता आहे मी optimistic आहे कि pessimistic. आणि ह्या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे पण नाहीये.

Jpeg

पण आता इतकं चहा-कॉफी-पाणी-सरबत पिऊन झालंय कि जोराची शूला लागलीये. आणि बायकांच्या पोटात गोष्टी आणि मलमूत्र जास्त काळ टिकून राहू शकत नाही. आणि अशा काळात डोकं सरळ track वर चालत नाही. एकच विचार असतो डोक्यात: washroom.

अश्विनी तर म्हणते कि अशा वेळी तिला orgasms येतात आणि she enjoys it! अरे काहीही… Nymphomaniac असल्याची लक्षणे…


Thank god बांद्रा स्टेशनचं washroom चांगलं आहे. नाहीतर घरी जाईपर्यंत माझा bladder blast झाला असता.

तसा आजचा दिवस वाया गेला. एकही चांगली गोष्ट घडलेली नाही.

आणि रात्री अश्विनीला beer पार्टी करायची आहे.


OMG. हा अश्विनीच्या ‘बॉयफ्रेंड’चा भाऊ आहे?

तो जितका खरवसासारखा थुलथुलीत आहे, तितकाच हा in shape, handsome आणि cute आहे… Beauty with brains…


Good morning…

Wow…breakfast in bed…he is perfect guy…

So it’s done. 1st comfort sex in Mumbai….Avdhoot….

क्रमशः

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s