मृगजळ १३: Therapy

काय गरज होती मला नको ते धंदे करायची…

पाटील is my boss and he has a right to fire me!

किर्तीशी बोलून पण काही उपयोग नाही…गप गुमान दोघांना सोडून दिलं असतं मी तर बरं झालं असतं…भोगा आपल्या कर्माची फळं…

आता आईला काय सांगणार मी? श्रावणी किती चिडवेल मला…परत पुण्यात गेले तर इज्जतीचा भाजीपाला…

एका महिन्याच्या आत नोकरी वरून काढून टाकलं कारण मी बॉसच्या विरुद्ध एक मूर्ख पाणचट कात रचला…स्वत:ला count of Monte Christo समजायला लागले मी…

आता काय करू? ह्या सगळ्यातून मला एकच व्यक्ती वाचवू शकते… अश्विनी…


तशी बिनकामाची दिसत असली तरी अश्विनी आहे जुगाडू…

दुसरा जॉब शोधायला मदत करायला सुरुवात पण केली तिने…माझ्यापेक्षा तीच जास्त excited आहे.

ती म्हणाली तसं आईला आत्ता काही सांगत नाही. दुसरा जॉब मिळे पर्यंत सगळं आधी सारखं नॉर्मल आहे हेच सांगेन…

पण दुसरा जॉब मिळेपर्यंत करू काय?


एकटीने मुंबई दर्शन…हा plan चांगला आहे. Colaba causeway ला shopping, Leopold cafe ला पेटपूजा, गेट वे आणि Marine Driveला एक चक्कर आणि जहांगीर art gallery. वेळ कसा गेला समजलंच नाही…

च्यायला इथे किती स्वस्त आणि मस्त shopping झालं माझं…

दोन्ही anklets मिळून फक्त १०० रुपये! पुण्याला एक २००ला विकलं असतं त्या चोर दुकानदारांनी…

Jpeg

लोक म्हणतात ते बरोबर आहे, Shopping is a therapy. इतक्या टेन्शन मध्ये पण थोडंस shopping मूड चांगला करून टाकतं.

पण मी रोज रोज तर असं shopping करू शकत नाही. लवकरात लवकर जॉब शोधायला हवा. नाहीतर मला वेड लागेल.


आज आईने अजून फोन कसा नाही केला?

आई बाबा श्रावणी कुणीच फोन उचलत नाहीये. घराचा फोन पण नाही. मला सोडून कुठे फिरायला गेले हे??


आई बाबा…तुम्ही इथे काय करताय?

हो हो… It’s a PLEASANT surprise!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s